Alarmni sistemi

 

 ALARMNI SISTEMI

Za zavarovanje vašega premoženja in oseb  vam nudimo profesionalne alarmne sisteme.

Alarmni sistemi, ki vam jih ponujamo so preizkušeni v različnih pogojih delovanja in njihove karakteristike nam omogočajo pokrivanje celotnega spektra varovanja, tako zunanjega, kot tudi notranjega.

 Za izdelavo ponudbe je ogled prostorov ključnega pomena, kajti le tako lahko optimalno določimo mesta senzorjev, postavitev tipkovnice, notranjih siren, zunanje sirene in centrale. Glede na hišne navade razdelimo sistem na več podsistemov (npr. ko spimo je so aktivirani senzorji na vhodu, kleti, …, niso pa aktivirani senzorji na hodniku, v spalnici, kuhinji…), s katerimi omogočimo več režimov delovanja (dopust, spanje, delavci v hiši…).

Za novogradnje pa vam pripravimo načrt alarmnega sistema na podlagi gradbenega načrta in dogovora o postavitvi notranje opreme. V tem primeru instalacijo za alarm opravi vaš elektroinštalater – seveda v dogovoru z našimi zahtevami. 
V tem primeru je lahko alarmna centrala vgrajena podometno.

Pri načrtovanju upoštevamo tudi prisotnost in navade hišnih živali.


Za ponudbo pokličite na tel. 041 757 491 ali pošljite e-pošto na info@vegss.siVarovanje objektov

Varovanje izvajamo z žičnimi in brezžičnimi sistemi, katerih delovanje je v obeh primerih enako. Vse operacije povezuje alarmna centrala, na katero priklopimo senzorje, sirene (notranje, zunanje), tipkovnice (kodirnike za vklop, izklop), telefonske pozivnike (priklop na varnostni center ali pa klicanje na določene tel. številke), dimne senzorje (za požarni alarm), …
Alarmne centrale pa morajo biti priklopljene na električno omrežje in v primeru javljanja še na telefonsko linijo.
Alarmne centrale in zunanje sirene imajo tudi rezervno napajanje. V primeru izpada elektrike se napajajo iz akumulatorja, kar pomeni za alarmno centralo avtonomijo do 8h in za zunanjo sireno do 1h (odvisno od tipa akumulatorja in obremenitve). V času, ko deluje alarmna centrala na rezervno napajanje deluje alarmni sistem normalno (lahko vam javi izpad ali pa ne – odvisno kako nastavimo). Po izpadu tudi rezervnega napajanja pa se vklopi zunanja sirena in telefonski pozivnik javlja napako.
V ponudbi imamo tudi GSM telefonske pozivnike, ki se uporabijo tam, kjer ni možen priklop na telefon (vikendi, delavnice, …), za delovanje le teh je potrebna pokritost GSM signala in GSM kartica.

 

 

Zunanje varovajnje – ni posebej ločeno, ker potrebujemo iste osnovne komponente, to je – alarmna centrala, tipkovnica, sirene…, loči se pa po posebnih senzorjih, ki ne zaznavajo večjih živali, po izvedbi senzorjev (vodoodporni) in po načinu varovanja. Tako na primer ograje varujemo z posebnim alarmnim kablom, ki zaznava rezanje, valovanje ograje…, vrata se varujejo s fotocelicami ali stikali, zunaj postavimo tudi senzorske luči…
Elementi za zunanje varovanje se lahko priklopijo na obstoječ alarmni sistem.

 

 

 

 

 

Klasična – žična izvedba alarmnega sistema
Pri klasični žični izvedbi je potrebna napeljava do vseh komponent, žice se ponavadi skrijejo za zaključne letvice ali v plastične kanale, da je sama napeljava čimmanj opazna in ni estetsko moteča. Pri tej izvedbi je vzdrževanje alarmnega sistema minimalno, ponavadi je dovolj rutinski pregled sistema na vsaki dve leti. Možne so tudi nadgradnje (način je odvisen od centrale).

 

 

 

Brezžična izvedba alarmnega sistema
Pri brezžični izvedbi je poglavitna prednost montaža, za katero ne potrebujemo žic, komponente se samo pritrdijo na mesto in s tem je montaža zaključena.
Vendar je potrebno pri tem načinu redno menjavati baterije za napajanje komponent (imamo indikator, ki nam pove kdaj) in pa, komponente so bistveno dražje, tako, da je tak sistem cca. 2,5 do 3x dražji od klasičnega. Domet komponent je po naših izkušnjah od 20 – 30m v prostorih. Paziti pa je potrebno tudi na sestavo sten, število prehodov čez osnovno ploščo, prisotnost drugih brezžičnih naprav…

 

 


 

 

Varovanje oseb

Varovanje oseb uporabljamo predvsem za starejše ali bolne osebe pri katerih obstaja bojazen, da ne bodo mogli obvestiti nikogar, če se jim kaj zgodi ali pa npr. za delavce za šalterji, blagajnami…, povsod kjer je možnost ropa ali napada na osebo. Za obveščanje obstajajata dve varianti:

 

  1. priklop daljinske „panic tipke“ na obstoječi alarmni sistem
  2. priklop „panic“ sistema z telefonskim pozivnikom in daljinsko „panic“ tipko

Obe varianti delata po istem principu in sicer tako, da ima varovana oseba pri sebi tipko, ki ob pritisku sproži določen dogodek, pri alarmnem sistemu je to lahko vklop siren in/ali telefonskega poziva, pri samostojnem sistemu pa telefonski modul pokliče na določeno številko. Tako smo obveščeni in lahko od-reagiramo v skladu z znanim stanjem.Za ponudbo pokličite na tel. 041 757 491 ali pošljite e-pošto na info@vegss.si